Therapie

Therapie om liefdevoller en vrijer met jezelf te zijn en jezelf te mogen zijn!
In deze turbulente tijd is de enige beweging die je kunt maken naar binnen.
Duurzame verandering komt van binnenuit

We zijn geneigd om door te denken en door controle ons leven te leiden . We bedenken oplossingen, maken plannen (en communiceren in taal). Aan de signalen die ons lichaam ons geven gaan we vaak voorbij, denk bijvoorbeeld aan spanning. We zijn er aan gewend geraakt om te vaak en teveel gemobiliseerd te zijn. Hierdoor raken we het contact met ons zelf kwijt, putten we ons zelf uit en ontstaan er (spannings)klachten.
In de therapie leer je je eigen gewaarwordingen kennen en meer in je lichaam te komen. Je leert je meer te verbinden met jezelf en je bewustzijn te optimaliseren. Je ontwikkelt compassie voor jezelf. Vragen als wat merk je nu in je lichaam en waar in je lichaam voel je dat? en wat ervaar je nu? Zijn simpele open vragen die jouw nieuwsgierigheid prikkelen en stimuleren het voelen meer dan het denken. Het nodigt je uit om te onderzoeken wat er bij je leeft en brengt je tot voor jouw kloppende antwoorden. Gewaarwordingen opmerken lijkt in het begin wat raar maar hoe meer je te weten komt over je ups en downs van de stemming van je lichaam hoe intuïtiever, instinctiever en zelfverzekerder je wordt. Simpele opdrachten als blijf komende week voelen hoe je met bijvoorbeeld kracht of met moeheid omgaat, helpen je om meer gewaar te gaan worden.
Je basale gevoel van welzijn is gebaseerd op het vermogen van je lichaam zichzelf te reguleren (in plaats van de controle te verliezen). Reguleren betekent dat je je innerlijk evenwicht herstelt.
( Dit vermogen wordt sterker naarmate jij je meer bewust bent van de veranderingen in je gewaarwordingen en beter weet wat je moet doen als onaangename gewaarwordingen de overhand krijgen).
In therapie onderzoeken we jouw thema’s. Vaak ligt er een angst schuil wat verband houd met hoe je geleerd hebt om te gaan met de mensen om je heen. De impact hiervan is vaak dat je onbewust spanning vast houd. Oordelen over jezelf zijn hierbij een sterk mechanisme. Door dit te onderzoeken kan de eventuele spanning losgelaten worden en zul je je vrijer gaan voelen. In de sessies zul je nieuwe positieve ervaringen opdoen. Je krijgt weer meer zelfbeschikking en je kunt uit je onmacht komen. Je leert je eigen behoeften kennen en je kunt steeds meer voelen dat het helemaal goed is zoals je bent. Ieder mens kan dit ontwikkelen.
We gebruiken het lichaam als ingang omdat het lichaam het vermogen heeft om in het nu het verleden te ontmoeten. Het lichaam heeft het vermogen om elke ervaring te verwerken, te verteren, te integreren en van het leven te leren.

Manier van werken

Als biodynamisch therapeut hanteer ik geen vast model van interventies Ik ben een organisch procesbegeleider wat betekent dat ik aan sluit bij waar jij bent en dat we vandaaruit gezamenlijk op onderzoek uit gaan. Waar gaat het voor jou over? Ik bied bedding, ik ben aanwezig zonder oordeel, ik ben ondersteunend, ik spiegel wat ik zie, stel open vragen en bied veiligheid zodat jij contact kunt maken met jezelf.
Bij de kennismaking zullen we aandacht besteden aan wat jij zou willen bereiken. Dit nemen we in de sessies mee. Ik zal verbanden leggen en je informatie geven waardoor je zaken kan duiden. Hierdoor kunnen gevoelens op zijn plaats vallen, ontstaat er inzicht en kan er rust ontstaan. ‘o, zo werkt dat bij me’ en ‘o, daar heeft het mee te maken’. Deze inzichten geven een gevoel van vitaliteit. Want hoe meer je je bewust bent, hoe meer er tot rust kan komen.

Wat biedt het mij?
• Vitaliteit en helderheid
• Zelfvertrouwen, minder als… dan… gedachten
• Meer rust ervaren en tevredenheid over wie je bent
• Tempo kunnen aanpassen en niet meer over je grenzen gaan
• Communiceren over wat je wilt en ervaart
• Makkelijker kunnen kiezen, beslissingen maken vanuit je hart die dicht bij jezelf liggen in plaats van wat ‘hoort’.
• Je eigen weten is wakker geworden.
• Meer steun in jezelf ervaren waardoor je minder afhankelijk van anderen bent
• Gevoel en intuït ie ruimte geven, wilskracht en daadkracht minder laten overheersen
• Vrijer zijn en jezelf voelen, er is meer dan je klacht of je pijn.
• In contact zijn met de ander zonder jezelf kwijt te raken
• (lichaams)bewustzijn waardoor je rekening houd met de signalen die je lichaam je geeft.

Meer informatie: www.biodynamischetherapie.net

Is er nog een model beschikbaar? Een plaatje waarin we onze manier van werken verduidelijken?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *